Studia i specjalizacje

Wydział Technologii Drewna realizuje dwa kierunki studiów, które mają charakter techniczno-przyrodniczy:

  • Technologia drewna
  • Meblarstwo – kierunek zaprojektowany razem z przedsiębiorstwami branży meblarskiej w Polsce
  •  

STUDIA I STOPNIA

(S) studia stacjonarne (dzienne) – 3,5 letnie inżynierskie, limit przyjęć na kierunek Meblarstwo i Technologia drewna – limit przyjęć: po 90 osób

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez 15 tygodni w każdym semestrze (ostatni semestr 10 tygodni + 5 tygodni na dokończenie i złożenie pracy dyplomowej). Na kierunku Technologia drewna po 4 semestrze  studenci obierają jedną z trzech specjalizacji: (1) zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, (2) konstrukcje drewniane i meblarskie, (3) konserwacja drewna zabytkowego. Na kierunku Meblarstwo po 4 semestrze studenci obierają jedną z dwóch ścieżek nauczania. W ramach obydwu kierunków studenci odbywają praktyki zawodowe i wykonują prace dyplomowe.

(Z) studia niestacjonarne (zaoczne) – 4 letnie inżynierskie, kierunek Technologia drewna i Meblarstwo – limit przyjęć: po 30 osób

Zajęcia odbywają się w każdym semestrze na siedmiu zjazdach trwających przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela). Po 5 semestrze studenci Technologii drewna obierają jedną z dwóch specjalizacji: (1) zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, (2) konstrukcje drewniane i meblarskie. Na kierunku Meblarstwo po 5 semestrze studenci obierają jedną z dwóch ścieżek nauczania.

Studia zaoczne są płatne (opłaty zgodnie z aktualnym Zarządzeniem JM Rektora SGGW)

STUDIA II STOPNIA

(S) studia stacjonarne (dzienne) – 1,5 letnie magisterskie, kierunek Technologia drewna – limit przyjęć: 45 osób 

Zajęcia odbywają się w takim samym układzie jak na studiach stacjonarnych I stopnia. Po pierwszym semestrze  studenci obierają jedną z trzech specjalizacji: (1) zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, (2) konstrukcje drewniane i meblarskie, (3) konserwacja drewna zabytkowego.

(Z) studia niestacjonarne (zaoczne) – 1,5 letnie magisterskie, kierunek Technologia drewna – limit przyjęć: 30 osób 

Zajęcia odbywają się w takim samym układzie jak na studiach niestacjonarnych I stopnia. Po pierwszym semestrze  studenci obierają jedną z dwóch specjalizacji: (1) zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych, (2) konstrukcje drewniane i meblarskie.