Koła Naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi. Członkowie kół biorą udział w konferencjach krajowych jak i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Prowadzone są liczne seminaria z przedstawicielami biznesu, mające na celu pogłębianie wiedzy i możliwość dyskusji.