Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 74 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 (Zarządzenie)

 

1. Na studiach stacjonarnych:

a. Zajęcia dydaktyczne:

· w semestrze zimowym: 03 października 2022 r. – 27 stycznia 2023 r.

· odrabianie zajęć: 26 stycznia 2023 r. – zajęcia przypadające wg planu w piątek

· w semestrze letnim: 27 lutego 2023 r. – 20 czerwca 2023 r.

 

b. Sesje zaliczeniowe:

· zimowa I: 30 stycznia 2023 r. – 8 lutego 2023 r.

· zimowa II (poprawkowa): 9 lutego 2023 r. – 17 lutego 2023 r.

· letnia III: 21 czerwca 2023 r. – 29 czerwca 2023 r.

· letnia IV (poprawkowa): 01 września 2023 r. – 8 września 2023 r.

 

c. Przerwy w zajęciach:

· zimowa: 24 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

· wiosenna 7 kwietnia 2023 r. – 8 września 2023 r.

d. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022 r., 2 listopada 2022 r., 20-24 lutego 2023 r., 2 maja 2023 r.

 

2. Na studiach stacjonarnych I stopnia – sem. 7 (10 tyg.)

a. Zajęcia dydaktyczne:

· 03 października 2022 r. – 16 grudnia 2022 r. (11 tyg.)

· dzień do odrabiania zajęć: 15 grudnia 2022 r.

b. Sesja: 19, 20, 21grudnia 2022 r.

 

3. Na studiach niestacjonarnych

Harmonogram zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Wydziału Technologii Drewna w roku akademickim 2022/2023

(kierunki: technologia drewna, meblarstwo)