Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe na kierunkach Technologia drewna i Meblarstwo realizowane są na studiach I stopnia (inżynierskich) po II roku studiów (tartaki i zakłady płytowe) oraz po III roku (zakłady meblowe).

Celem praktyk zawodowych jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy przez studentów oraz kształtowanie właściwych kompetencji i umiejętności nabytych w trakcie studiów i w czasie odbywania praktyk zawodowych.

Program praktyk zawodowych obejmuje zapoznanie się z procesem technologicznym w zakładach – tartakach lub zakładach płytowych oraz zakładach meblowych.

Koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich: dr inż. Piotr Mańkowski

piotr_mankowski@sggw.edu.pl

Regulamin praktyk zawodowych

Dziennik praktyk zawodowych

Przykładowe miejsca praktyk:

Bydgoskie Zakłady Sklejek SKLEJKA – MULTI S. A.

IKEA INDUSTRY POLAND

STEICO S. A., Czarnków

Bracia Mrozik Sp. z o. o., Zakład „Łaszczów”

FIBRIS S. A., Przemyśl

Zakłady Sklejek SKLEJKA – EKO S. A.,

Pfleiderer GRAJEWO S. A.,

Paged Sklejka S. A.,

Pfleiderer PROSPAN SA

Kronospan Mielec sp z o.o.

Kronopol sp. z o.o.

Tartak ABRAMCZYK, Rząśnik

Tartak WITKOWSKI, Rychłowice

MARDOM, Pułtusk

FABRYKI MEBLI “FORTE” S.A.

IMS SOFA Sp. z o. o.