Technologia drewna – studia magisterskie

Charakterystyka:

Kierunek technologia drewna znajduje się na pograniczu nauk leśnych, jednak ze względu na swoją specyfikę zawiera wiele elementów z obszaru nauk technicznych, co ma swoje głębokie uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebowaniu gospodarczym (przemysł drzewny i meblarski). Ponadto kierunek technologia drewna obejmuje efekty kształcenia prowadzące do uzyskania umiejętności inżynierskich i jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym, częściowo związanym (relacje bezpośrednie) z kierunkiem leśnictwo oraz w mniejszym stopniu (relacje pośrednie) z takimi kierunkami jak inżynieria materiałowa, wzornictwo, budownictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie – program nauczania obejmuje 3 semestry (po 15 tygodni). Po 1 semestrze  studenci obierają jedną z trzech specjalizacji:

  1. zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych,
  2. konstrukcje drewniane i meblarskie,
  3. konserwacja drewna zabytkowego.

 limit przyjęć: 45 osób

Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie – program nauczania obejmuje 3 semestry (po 7 zjazdów). Po 1 semestrze  studenci obierają jedną z dwóch specjalizacji:

  1. zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych,
  2. konstrukcje drewniane i meblarskie,

 limit przyjęć: 30 osób

Elementy programu:

Na studiach II stopnia studenci zgłębiają zagadnienia dotyczące m.in.: ekonomiki i inwestowania na rynku finansowym, podstaw prawa gospodarczego, nauki o drewnie egzotycznym, patologii drewna, suszarnictwa, gospodarki odpadami drzewnymi. Po dokonaniu wyboru specjalności (konserwacja drewna zabytkowego, meblarstwo i konstrukcje drewniane, zarządzenie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych) studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie m.in.: inżynierii materiałów tartych i skrawanych, profilaktyki mykologiczno-budowlanej, modyfikacji drewna, technologii wykańczania powierzchni tworzyw drzewnych, budownictwa drewnianego, systemów CAD w meblarstwie, wzornictwa przemysłowego, technik zdobniczych mebli, logistyki, marketingu, diagnostyki i nadzoru systemów wytwórczych, mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, elastycznej automatyzacji wytwarzania.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna (z uwzględnieniem inżynierii materiałów drewnopochodnych) oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa; mają wszechstronne umiejętności inżynierskie i są przygotowani do pracy w zakresie projektowania procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna a także zarządzania procesami technologicznymi.

Warto studiować na kierunku technologia drewna nie tylko ze względu na doskonałe perspektywy zatrudnienia, ale użyteczność nabywanych umiejętności i wiedzy. Elastyczny program zajęć, oraz praca w sekcjach tematycznych Koła Naukowego Technologów Drewna daje możliwość indywidualnego rozwoju, realizacji własnych zainteresowań i pasji. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest znaczący udział zajęć praktycznych (laboratoriów i praktyk), gdzie poznaje się realia i specyfikę przemysłu drzewnego oraz nawiązuje kontakty z przyszłymi pracodawcami.

Studia na kierunku technologii drewna mają charakter przyrodniczo – techniczny wobec czego, kandydaci wykazujący tego typu zainteresowania mają szansę połączyć je z tematyką studiów i charakterem przyszłej pracy. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku pracy oraz poziom technologiczny zakładów drzewnych, w roli technologów drewna z równym powodzeniem sprawdzają się zarówno panowie jak i panie.

Nasi absolwenci po ukończeniu studiów w większości podejmują pracę w zawodzie tj. w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskich, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych i tartakach jako menadżerowie, handlowcy, projektanci oraz osoby sterujące i nadzorujące procesami technologicznymi.