Uwaga – zapisy na WF (semestr 5)

Pod poniższymi linkami studenci 5 semestru kierunków technologia drewna i meblarstwo znajdą wszystkie informacje dot. zapisywania się na obowiązkowe zajęcia z WF. Informacja dot. też studentów, którzy powtarzają zajęcia z WF. Zapisy trwają w terminie 26-29.09.2022 r. do godz. 10.00

 

 

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW

Zapisy WF