Serdecznie zapraszamy

 

Pracowników i Studentów

 Wydziału Technologii Drewna

 

 

do udziału w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym,

który odbędzie się w dniach 14.09.2022-15.09.2022 w SGGW.

 

Zjazd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

ośrodki socjologiczne ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Hasłem przewodnim XVIII Zjazdu Socjologicznego jest
„Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania o sens obserwowanych i doświadczanych zmian.

 

ZAPROSZENIE