Plany zajęć

Plany zajęć mogą ulegać zmianom – proszę zwracać uwagę na daty aktualizacji umieszczone w plikach.

Rok
studiów
Kierunek studiów
technologia drewnameblarstwo
I stopniaII stopniaI stopnia
stacjonarnezaocznestacjonarnezaocznestacjonarnezaoczne
zimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletnizimowyletni
I

sem. 1

sem. 2 sem. 1sem. 2 sem. 2 

sem. 1

sem. 1 sem. 2 

sem. 1

sem. 2sem. 1 sem. 2 
IIsem. 3sem. 4sem. 3sem. 4 sem. 3sem. 3 sem. 3sem. 4sem. 3sem. 4
IIIsem. 5

sem. 6

sem. 5sem. 6    

sem. 5

sem. 6

sem. 5

sem. 6
IVsem. 7 sem. 7sem. 8    sem. 7 sem. 7sem. 8

Podyplomowe studia konserwacji drewna    |   semestr zimowy    |    semestr letni

Podyplomowe studia “Drewno – surowiec i technologia”    |    semestr zimowy    |    semestr letni

—————————————————————————————————————————

Harmonogram zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Wydziału Technologii Drewna w roku akademickim 2022/2023

(kierunki: technologia drewna, meblarstwo)